Home > Fietsgidsen > Fietsgids West-Vlaanderen > Door welig polderland tussen Diksmuide en de Noordzee Share
Fietskaart
Praktische info   
Afstand:51 km. Verlenging: 36,5 of 25 km.
Vertrekplaats:Diksmuide
Moeilijkheidsgraad: 3
Parcours: Vlak
Verkeersvrij: 68%
Door welig polderland tussen Diksmuide en de Noordzee
Een millennium geleden zaten de Vlaamse polders nog stevig in de greep van de getijden. Het huidige polderland waren slikken en schorren zoals je die kent van het Verdronken Land van Saaftinge, het Zwin en het IJzerestuarium. Twee keer per etmaal stroomde het met klei en zand beladen zeewater er via een stelsel van geulen in en uit. Omstreeks 1100 werden, onder andere door de abdijen Ten Duinen in Koksijde en Sint-Niklaas in Veurne, dijken opgeworpen en afwateringskanalen gegraven. De slikken en schorren veranderden in rijk boerenland. Nu vormen de polders de grootste open ruimte in Vlaanderen. Met amper vijftig inwoners per km2 zijn ze dun bevolkt. Dat betekent weinig gebouwen en veel stiltegebieden, vette weiden, bermen bedekt met wilde bloeiers, sloten met op hun oevers geduldige hengelaars en speurende blauwe reigers, verstilde dorpen en steden met een rijke historie. De 'hoogte' gaat van 2 tot 5 m, zeg maar tussen hoog- en laagwater. Bij windstil weer vertaalt zich dit in ontspannen fietsen zonder veel schakelen. Eerst krijg je een strook spoorwegzate onder de wielen, daarna een portie kusttoerisme en vervolgens een deel trage IJzer. Op de hele route is de Grote Oorlog erg nabij.
 
Reacties van bezoekers
Beoordeling van deze tocht
Deze tocht werd nog niet beoordeeld. 
Opmerkingen en suggesties
Er zijn momenteel geen commentaren bij deze tocht.
Foto's
Er zijn momenteel geen foto's bij deze tocht.
 
Updates
Er zijn momenteel geen aanvullingen bij deze tocht.