Home > Fietsgidsen > Fietsgids West-Vlaanderen > Het land van Brugge tussen Damme en Lapscheure Share
Fietskaart
Praktische info  
Afstand:39 km. Verkorting: 26 km.
Vertrekplaats:Oostkerke
Moeilijkheidsgraad: 2
Parcours: Vlak
Verkeersvrij: 23%
Het land van Brugge tussen Damme en Lapscheure
Begin oktober 1134 schuurde een stormvloed een bestaande schorrengeul uit tot het Zwin of de Honte. Die natuurramp bleek al snel een zegen te zijn: dwars op die jonge Zwingeul wierpen de Bruggelingen een dam op en bij die dam op de Honte ontstond Hontsdamme, later kortweg Damme genoemd. Vandaar de hond in het stadswapen van Damme. De Bruggelingen kanaliseerden de Brugse Reie en koppelden die via een sas aan de Damse binnenhaven. Damme werd de bloeiende voorhaven van Brugge, bezat de stapelrechten voor haring en wijn en bouwde met die royale inkomsten kerken, patriciėrshuizen en een parel van een stadhuis. Toen verzandde het Zwin en geraakten de schepen achtereenvolgens maar tot Monnikerede, Hoeke, Mude en Sluis. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) kreeg Damme zijn aarden Zevenster. Ook elders in de Zwinstreek, aan weerszijden van de kunstmatige grens tussen Staats en Paaps, werden bolwerken of schansen neergepoot. Veel later liet Napoleon in de bedding van de Reie en het Zwin de Damse Vaart of het Napoleonkanaal graven. Nu is het al peis en vree in de streek rond Damme. Waar ooit schepen zeilden en kruitdampen walmden, wordt nu naar ganzen gekeken, getafeld, gewandeld en gefietst.
 
Reacties van bezoekers
Beoordeling van deze tocht
Deze tocht werd nog niet beoordeeld. 
Opmerkingen en suggesties
Er zijn momenteel geen commentaren bij deze tocht.
Foto's
Er zijn momenteel geen foto's bij deze tocht.
 
Updates
Er zijn momenteel geen aanvullingen bij deze tocht.